O mně

Jsem externí personalistka s širokou tuzemskou i mezinárodní zkušeností. Praxi jsem nabyla jak v korporátním prostředí, ve významné mezinárodní neziskové organizaci, tak na akademické půdě. Mezi mé silné stránky patří výborné komunikační dovednosti, rychlá orientace v novém prostředí a následná analýza a v neposlední řadě odhad na lidi.

Pomáhám společnostem zlepšovat jejich personální nastavení, získávat ty správné zaměstnance a rozvíjet je. Jsem váš konzultant a realizátor, který vám přinese zkušenosti z jiných společností a může tak obohatit tu vaši, a to za výrazně nižší náklady než kmenový zaměstnanec.

Primárně působím v Olomouckém kraji, ale přijímám i zakázky v rámci celé ČR. 

Profesionální praxe:

Odborný referent HR aktivit v rámci celouniverzitního projektu na Univerzitě Palackého Olomouc

 • Zodpovědnost za HR aktivity v rámci celouniverzitního projektu, jehož cílem je zajištění efektivního řízení univerzity s důrazem na oblast lidských zdrojů
 • Zajištění a podpora profesionalizace managementu univerzity a administrativních pracovníků pomocí standardizace pracovních postupů a zefektivnění komunikace v rámci univerzity
 • Nastavení strategického řízení lidských zdrojů pomocí nově vybudovaného systému s návazností na vzdělávání a hodnocení zaměstnanců, jejich individuální plánování výkonu a podpora manažerských kompetencí
 • Spolupráce na procesu normotvorby a vytvoření aktualizované metodologie HR procesů, včetně vytvoření nového manuálu firemní kultury

Projektový HR koordinátor humanitárních projektů pro Lékaře bez hranic (Demokratická republika Kongo, Kyrgyzstán)

 • Recruitment nových zaměstnanců 
 • HR řízení všech zaměstnanců projektu, kontrola dodržování místních pracovních a sociálních zákonů, uplatňování interních směrnic Lékařů bez hranic v oblasti lidských zdrojů 
 • Zodpovědnost za vytváření pracovních smluv, mezd, plánu náboru zaměstnanců a jejich pracovního postupu, implementaci a aktualizaci platových tabulek
 • Leadership týmu asistentů, briefing, debriefing a školení zaměstnanců

HR Specialista pro Českou a Slovenskou republiku ve společnosti PEPSICO CZ s.r.o.

 • Zodpovědnost za vytváření tréninkových a rozvojových plánů pro zaměstnance, správa a plánování tréninkového budgetu, vyjednávání s dodavateli tréninků a školení, příprava podkladů pro výběrová řízení, příprava školení a prezentace napříč firmou, koordinace týmu interních trenérů
 • Pravidelné hodnocení výkonnosti zaměstnanců – PMP (People Management Process), PPP (People Planning Process), tvorba, úpravy a koordinace hodnocení, školení manažerů, reporting a statistika pro management, hodnocení efektivity a spokojenosti zaměstnanců
 • Recruitment nových zaměstnanců 
 • Tvorba kampaní a komunikační náplně pro aktivity globálních PepsiCo projektů, spolupráce s centrálou na tvorbě globálních ocenění, komunikace akcí a benefitů pro Pepsi zaměstnance

HR Support ve společnosti Accenture Services s.r.o.

 • Kompletní HR podpora zahraničního klienta v regionu EMEA - příprava pracovních smluv, asistence při odchodu zaměstnanců, podílení se na procesu náboru a výběru zaměstnanců

Kontaktujte mě